Tulkkauspalvelut

Tulkkaus-
palvelut

Tulkkaus

Tulkkaamme suomen ja suomalaisen viittomakielen välillä, sekä keskitason puhutusta englannista, esim. turistimatkoilla ulkomailla. Huonokuuloisille ja kuuroutuneille tulkkaamme suomen kielen mukaan viittoen. Kuurosokeusmenetelmistä käytämme taktiilia viittomista, kapeaan näkökenttään viittomista, puheentoistoa, opastusta, haptiiseja ja sosiaalisia pikaviestejä asiakkaan toiveiden mukaan.

Meillä on vuosien monipuolinen kokemus asioimistulkkauksesta. Teemme myös vaativan tason tulkkauksia, kuten poliisi- ja oikeustulkkaus, teatteritulkkaus sekä akateeminen tulkkaus.

Opiskelutulkkauksesta meillä on kokemusta eri koulutusaloilta ja -asteilta, kuten ammattikoulusta, erityisammattikoulusta, lukiosta, ammattikorkeakoulusta ja yliopistosta.

Toimialaamme kuuluu myös pienimuotoisten käännöstöiden tekeminen.

Tulkkaus-palveluna-Jyväskylä-esimerkki-viittomisesta

Opetus- ja asiantuntijatoiminta

Kirjona oy tarjoaa tukiviittomien, viitotun puheen ja viittomakielen opetusta yksilöille, perheille, työyhteisöille, oppilaitoksille tai kaikille, joilla on tarve käyttää viittomia lähipiirissään. Opetus suunnitellaan ja toteutetaan aina oppijoiden tarpeiden mukaisesti.

Meidät voi myös tilata pitämään asiantuntijapuheenvuoroja viittomakielestä, viittomakielen tulkkauksesta sekä kommunikaatio-opetuksesta. Kerromme työstämme ja viittomakielestä mielellämme. Asiantuntijapuheenvuorot voidaan järjestää joko etänä tai lähitilaisuutena.

Palvelut-opetus-ja-asiantuntijatoiminta